Tag Archives: AsuransiMurah

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah saukhya raksanaya yanu visala viyadamak dara sitina rogiyekuge vaidya viyadam daerimata sidu vana avadanamaka samasta ho kotasak avaranaya vana raksanayaki. saukhya araksana saha saukhya paddhatiye pirivaeya saekasime avadanama pilibarda saukhya avadanama saha saukhya paddhatiye samasta avadanama takseru kirimen, raksana varikavala sardahan saukhya seva sardaha gevimata mudal saepayimata raksanakaruveku masika varikayak ho gevim badu vaeni samanya purna mulya vyuhayak sakas kala haekiya. givisuma. vasi palanaya karanu labanne rajya ayatanayak, paudgalika vyaparayak ho labha nolabana ayatanayak vaeni madhyama ayatanayaki. aemarikave saukhya raksana samgamayata anuva saukhya raksanaya yanu “rogabadha ho tuvala hetuven aetivana pratilabha gevima sardaha raksana avaranayak lesa hadunvanu laebe, anaturu, vaidya viyadam, abadhita ho ahamben miya yama ha kaedima” (225 pituva). saukhya raksana oppuvak yanu raksana saepayumkaruveku (uda. raksana samagama ho rajaya) saha pudgalayeku ho ohuge / aeyage anugrahakaya (uda. seva yojakayeku ho praja samvidhanayak) atara givisumak ve. paudgalika raksanaya sambandhayen kontrattuva naevata punarjananiya (uda. varsikava, masika) ho digukalina paevaetmak ho jatika saelasum sardaha siyalu puravaesiyan sardaha anivarya viya yutuya. Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah saukhya raksana seva sapayanneku visin avaranaya karanu labana saukhya seva pirivaeya ha pramanaya kontrattuva, samajika kontrattuvak ho paudgalika raksanayak sardaha vana “avaranaya pilibarda saksi” pot pimca ho podu raksanaya sardaha jatika saukhya pratipattiyak tula dakva aeta. saukhya raksana pratipattiyak (eksat janapada visesita) seva sapayanna visin anugrahaya labana svayam aramudal ERISA saelaesma margin sapayayi. samanyayen samagama visala raksana samagam ekak bavata pracaraya karayi. kese vetat, ERISA naduve di, ema raksana samagama “raksana kriyavaliye nirata nove”, ovun eya pamanak paripalanaya karayi. ebaevin ERISA saelasum rajaye nitivalata yatat nove. ERISA saelasum palanaya karanu labanne eksat janapada kamkaru departamentuva (yuelelel) yatate fedaral nitiyayi. saratmaka saelaesma vistaraya (SPD) tula visesita pratilabha ho avarana toraturu soyagata haekiya. abhiyacanayak raksana samagamen pasuva, in anaturuva seva yojakayage saelaesma fidiyarivariyata yaeviya yutuya. tavamat avasya nam, bharakaruge tiranaya, ERISA anukulatava sardaha samalocanaya sardaha diemoel veta gena enu labana atara, fedaral adhikaranaye naduvak gonu karanu laebe. Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah